Kullanıcı Sözleşmesi

İşbu Hak ve Sorumluluklar Bildirimi kullanıcılarla ve ilovemavi ile etkileşimde bulunan diğer şahıslarla aramızdaki ilişkinin tabi olduğu hizmet koşullarımızdır. ilovemavi'yi kullanarak ya da hizmetlerine erişerek zaman zaman güncellenen bu bildirimi kabul etmiş sayılırsınız.

 

Üyelik

ilovemavi ve hizmetlerine üye olmak için en az 13 (on üç) yaşında olmanız gerekmektedir.

 

Gizlilik

Bir hesap açmanız, içerik oluşturmanız veya paylaşmanız ve başkalarıyla iletişim kurmanız dahil olmak üzere, Hizmetlerimizi kullanmanız sırasında sağladığınız içerikleri ve diğer bilgileri toplarız. Bir fotoğrafın yeri veya bir dosyanın oluşturulduğu tarih gibi, sağladığınız içerikteki veya içerik hakkındaki bilgiler buna dahil olabilir. Ayrıca görüntülediğiniz ya da etkileşimde bulunduğunuz içerik türleri veya hareketlerinizin sıklığı ve süresi gibi, Hizmetlerimizi nasıl kullandığınızla ilgili bilgileri de toplarız. Bu bilgileri toplama amacımız; size kişiselleştirilmiş hizmetler sağlayabilmek, 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve diğer ilgili mevzuat uyarınca hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek, ilgili düzenleyici kurumlar ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak ve kanunlarda yazan diğer her türlü nedendir. Bu bilgilerinizi işlerken, gerekli güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik uygun teknik ve idari tedbirleri almaktayız.

 

Fikri ve Sinai Haklar

İlovemavi ve hizmetlerine yüklenen her türlü resim, video, fotoğraf, bilgi vb. kişisel ve veya başkaca verinin her türlü yasal ve özellikle fikri mülkiyet hakkı, yayma ve kullanma hakkı münhasıran Mavi’ye aittir. Bu veriler nedeniyle Mavi aleyhine iddia edilecek her türlü yasal iddianın cezai ve hukuki muhatabının, içerik sağlayıcı sıfatıyla öncelikle siz olduğunu belirtmek isteriz. Bu nedenle bu verileri yüklerken çok dikkat etmeniz gerekir.

 

Sorumluluk

ilovemavi ve hizmetlerinin emniyetli kalmasını sağlamak için elimizden geleni yapmaktayız, ancak bunu yine de garanti edemeyiz. Bu emniyeti sağlamak için aşağıdaki taahhütlerde bulunarak bize yardımcı olmanıza ihtiyaç duymaktayız: 

 1. ilovemavi’de izin verilmeyen ticari iletişimler (spam gibi) yayınlamayacaksınız.
 2. İznimizi almadan, otomatik araçlar (adres toplama botları, robotlar, spider vb.) kullanarak diğer kullanıcılara ait içerikleri veya bilgileri toplamayacak ya da ilovemavi ve hizmetlerine erişmeyeceksiniz.
 3. ilovemavi ve hizmetlerinde saadet zinciri gibi, yasalara uygun olmayan çok katlı pazarlama faaliyetlerinde bulunmayacaksınız.
 4. Virüs ya da başka kötü niyetli kodlar yüklemeyeceksiniz.
 5. Başka birisine ait giriş bilgilerini istemeyecek veya başka birisinin hesabına erişmeyeceksiniz.
 6. Herhangi bir diğer kullanıcıyı rahatsız, tehdit ya da taciz etmeyeceksiniz.
 7. Nefret söylemi, tehditkar veya pornografik nitelikli ya da şiddeti teşvik eden, çıplaklık ya da görsel veya keyfi şiddet içeren herhangi bir içerik yayınlamayacaksınız.
 8. İlgili yaş tabanlı kısıtlamalara uymadan alkol, flört ya da yetişkinlere yönelik içerikler (reklamlar dahil) barındıran herhangi bir üçüncü şahıs uygulaması geliştirmeyecek veya çalıştırmayacaksınız.
 9. ilovemavi ve hizmetlerini yasadışı, aldatıcı, kötü niyetli veya ayrımcı bir amaç doğrultusunda kullanmayacaksınız.
 10. ilovemavi’nin düzgün bir şekilde çalışmasını engelleyecek, kapasitesini zorlayacak, yavaşlatacak ya da görünümü olumsuz etkileyecek hizmet engelleme saldırısı [DoS] veya sayfa oluşturma işlevine ya da diğer ilovemavi işlevlerine müdahale etmek gibi eylemlerde bulunmayacaksınız.
 11. İşbu Bildirimin ve ilkelerimizin ihlal edilmesine yönelik herhangi bir tavsiye ya da destek sağlamayacaksınız.

 

Kayıt ve Hesap Güvenliği

Kayıt süreci ve hesap güvenliğinizin muhafaza edilmesine ilişkin tarafımıza verdiğiniz taahhütlerden bazıları şunlardır:

 1. Yanlış kişisel bilgiler vermeyecek veya kendinizden başka birisi için kişinin iznini almadan hesap oluşturmayacaksınız.
 2. Birden fazla kişisel hesap oluşturmayacaksınız.
 3. Hesabınızı kapatırsak, iznimiz olmadan yeni bir hesap oluşturmayacaksınız.
 4. Kişisel haber akışınızı öncelikli olarak kendi ticari kazancınız için kullanmayacaksınız.
 5. İletişim bilgilerinizin doğru ve güncel kalmasını sağlayacaksınız.
 6. Şifrenizi paylaşmayacak, başkalarının sizin hesabınıza erişmesine izin vermeyecek veya hesabınızın güvenliğini tehlikeye düşürecek başka eylemlerde bulunmayacaksınız.
 7. Hesabınızı önceden yazılı iznimizi almadan, kimseye transfer etmeyeceksiniz.
 8. Hesabınız için bir kullanıcı adı veya benzer bir tanıtıcı seçerseniz, uygun gördüğümüz takdirde bu kullanıcı adını kaldırma veya geri alma hakkını saklı tutarız. (mesela, bir ticari marka sahibinin, bir kullanıcının gerçek adıyla yakından ilişkisi olmayan bir kullanıcı adı hakkında şikayette bulunduğu durumlarda).
 9. ilovemavi üzerinde başkalarına ait hakları ya da yasaları ihlal eden herhangi bir içerik paylaşmayacak veya bu tür bir eylemde bulunmayacaksınız.
 10. Bu Bildirimi ya da ilkelerimizi ihlal ettiğini düşünürsek, ilovemavi’de paylaştığınız herhangi bir içeriği ya da bilgiyi kaldırabiliriz.
 11. Başka birisinin telif hakkını ihlal ettiği düşüncesiyle içeriğinizi silmemiz durumunda, söz konusu içeriğin yanlışlıkla silindiği kanısındaysanız, karara itiraz fırsatınız olacaktır.
 12. Diğer insanların fikri mülkiyet haklarını sürekli ihlal ederseniz, hesabınızı uygun gördüğümüz takdirde kapatırız.
 13. Marka Kullanım Kurallarımızda açıkça izin verilen durumlar veya bizden önceden yazılı izin alındığı durumlar haricinde, telif haklarımızı veya Ticari Markalarımızı ya da karışıklığa neden olabilecek benzer markaları kullanmayacaksınız.
 14. Kullanıcılardan bilgi toplamak istiyorsanız, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca kendilerinin rızasını almanız, bilgilerini toplayanın siz olduğunuzu açık bir biçimde belirtmeniz ve hangi bilgileri topladığınızı ve bunları nasıl kullanacağınızı açıklayan bir gizlilik ilkesi yayınlamanız ve ilgili kişilere, istedikleri takdirde sizinle iletişime geçerek 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nda yer alan haklarını kullanabilmeleri için iletişim bilgilerinizi sağlamanız gerekmektedir.
 15. ilovemavi’de kimsenin kimlik belgelerini ya da mali açıdan kritik öneme sahip bilgileri paylaşmayacaksınız.

 

Mobil Kullanım

 1. Mobil hizmetlerimizi şu anda ücretsiz olarak sunmaktayız, ancak operatörünüzün normal ücret ve tarifelerinin (kısa mesaj ve internet bağlantısı (veri) ücretleri gibi) yine de geçerli olacağını lütfen unutmayın.
 2. Cep telefonu numaranızı değiştirmeniz ya da kapatmanız halinde, size gönderilen mesajların eski numaranızı devralan şahsa gönderilmediğinden emin olmak için, ilovemavi’deki hesap bilgilerinizi 48 saat içinde güncelleyeceksiniz.
 3. Kullanıcıların, cihazlarını ilovemavi’de görebildikleri tüm bilgilerle (bir uygulama aracılığıyla dahil) eşitlemeleri için gerekli izin ve tüm hakları veriyorsunuz.

 

Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınız

 1. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun 11. maddesi gereği bilgi@mavi.com adresine e-posta göndererek veya aşağıda belirtilen adrese yazılı olarak başvurarak atarak, kişisel verilerinizin;
  • işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • işlenmişse bilgi talep etme,
  • işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • yurt içinde/ yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,
  • eksik/ yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,
  • Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini/ yok edilmesini isteme,
  • aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,
  • münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • hukuka aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.
  • Başvurunuzda yer alan talepleri, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracağız. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Kişisel Verileri Koruma Kurul'u tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınabilecektir.

 

Diğer

 1. İşbu Bildirim, taraflar arasında ilovemavi ile ilgili sözleşmenin tamamını teşkil etmekte ve bundan önce yapılmış tüm sözleşmelerin yerini almaktadır.
 2. Bu Bildirime bağlı herhangi bir kısmın yürütülemez olduğu tespit edilirse, geriye kalan kısım yürürlükte kalacak ve geçerliliğini korumaya devam edecektir.
 3. Bu Bildirime bağlı herhangi bir kısmı yürütme konusunda başarısız olmamız halinde, bu durum bir feragat olarak kabul edilmeyecektir.
 4. Bu Bildirim üzerinden yapılacak herhangi bir değişiklik ya da feragat, tarafımızca yazılı olarak yapılmalı ve imzalanmalıdır.
 5. İşbu Bildirim kapsamındaki haklarınızın veya yükümlülüklerinizin hiçbirini, tarafımızdan izin alınmaksızın başkasına devretmeyeceksiniz.
 6. Herhangi bir birleşme, iktisap, varlık satışı ya da yasa veya diğer bir hükmün işletilmesi ile bağlantılı olarak, işbu Bildirim kapsamındaki hak ve yükümlülüklerimizin tamamı, tarafımızca serbest bir şekilde devredilebilir.
 7. İşbu Bildirim kapsamındaki hiçbir husus, yasalarla uyumlu hareket etmemizi engellemeyecektir.
 8. İşbu Bildirim, herhangi bir üçüncü şahsın lehine hak sağlamayacaktır.
 9. Size açık bir şekilde verilmemiş tüm haklar saklı tutulmaktadır.
 10. ilovemavi hizmetlerini kullanırken veya erişirken yürürlükteki tüm yasalara uyumlu hareket edeceksiniz.
Başka sorularınız var mı? Bir talep gönder

0 Yorumlar

Makale yorumlara kapalı.